Steun ons & word vriend

Hartelijk welkom bij onze vereniging en wij zijn bijzonder blij dat jij van plan bent vriend/donateur van de ICP te worden of misschien wil jouw bedrijf ons wel steunen. Fijn dat je de ICP een warm hart toedraagt. Door een gift aan onze vereniging steun je ons werk. We zijn dankbaar voor elke bijdrage, klein of groot! Je ontvangt van ons ter begroeting de laatste editie van verenigingsblad Aquarius.

Als je met ons een betere toekomst voor IC/BPS patiënten wenst? Bij een gift van minimaal € 25,- word je vriend/donateur en krijg je het verenigingsblad Aquarius toegestuurd en het secretarieel jaarverslag (digitaal). We zijn zeer erkentelijk voor iedere bijdrage.

nalatenschappen

Voel je je verbonden met  de ziekte interstitiële cystitis (of blaaspijnsyndroom)? Vind jij ook dat er meer voortgang moet komen in de behandeling van deze chronische en zeldzame ziekte? De ICP krijgt wel subsidie om de organisatie van een patiëntenvereniging mogelijk te maken, maar voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen ontbreken ons de middelen. Jouw steun kunnen we dus heel goed gebruiken. Als jij dit ook belangrijk vindt, dan zou je de ICP kunnen overwegen als je een testament laat opmaken. 

ANBI status

De ICP (IC-patiëntenvereniging) heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U kunt uw gift dus aftrekken van uw inkomstenbelasting. Over hoe dat is zijn werk gaat, raadpleeg hiervoor de belastingdienst.

RSIN: 814.715.886

Meld je aan als vriend/donateur via het aanmeldformulier.