Je kunt je aanmelden voor de landelijke contactdag met de Algemene Ledenvergadering en/of de Leden Contact Dag tot uiterlijk 21 september a.s. Gebruik het aanmeldingsformulier dat je van het secretariaat hebt ontvangen en email naar info@icpatiënten.nl of stuur per post naar Secretariaat IC-Patiëntenvereniging Antwoordnummer 403 4000 VB Tiel

lees verder >

Elmiron, bij veel mensen ook bekend als ‘pentosan’ of pentosanpolysulfaatnatrium, is het eerste geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van blaaspijnsyndroom en dat oraal kan worden ingenomen. De leverancier van Elmiron had een verzoek ingediend bij het Zorginstituut om dit geneesmiddel vergoed te krijgen. Inmiddels is dit verzoek door de minister van VWS goedgekeurd […]

lees verder >

Interstitiële Cystitis of het Blaaspijnsyndroom moet beschouwd worden als een chronische ziekte.Omdat bij vrijwel elke patiënt, maar zeker bij mensen met Hunnerse laesies, stoornissen in het immuunsysteem aanwezig kunnen zijn, kan ervan worden uitgegaan dat een IC-patiënt een enigszins hoger risico loopt op het krijgen van het Coronavirus.Om je als patiënt zo goed mogelijk in […]

lees verder >

Wat is de invloed van IC/BPS op je leven?

Laden ... Laden ...