De volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) en landelijke ledencontactdag van de ICP vindt plaats op zaterdag 12 april 2025. Deze bijeenkomst wordt weer gehouden bij Aristo in Utrecht, Lunetten. Verder details volgen later.


We hopen dat jij er dan ook bij bent!Deze datum kun je alvast noteren: zaterdag 12 april 2025!