Op 13 februari 2024 is er weer een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over IC/BPS bij patiënten in Nederland. Net als de publicatie van het BUB-onderzoek over urineweginfecties is ook dit Engelstalige artikel verschenen in het internationale online tijdschrift Healthcare.Het artikel gaat over de kwaliteit van leven en het effect van verschillende behandelingen, bekeken door de ogen van mensen met IC/BPS. Ook dit artikel is weer gebaseerd op de ICP-meningspeiling van de afgelopen jaren. Het onderzoeksteam van dr. Dick Janssen heeft statistische analysen uitgevoerd op de data van de meningspeiling en hierdoor is er veel gedetailleerde informatie beschikbaar. Dr. Charlotte van Ginkel heeft het artikel geschreven.De belangrijkste resultaten van deze studie geven aan dat de kwaliteit van leven van IC-patiënten significant beïnvloed wordt door de aandoening met hier en daar verschillen tussen vrouwen en mannen. Patiënten vinden dat de coagulatietherapie bij Hunnerse laesies goed werkt en dat de blaasspoelingen vaak een goed resultaat opleveren. Andere (para-)medische en alternatieve behandelingen blijken minder succesvol.Conclusies: IC/BPS de kwaliteit van leven van IC-patiënten aanzienlijk aantast. Patiënten reageren verschillend op de diverse behandelingen en daarom moet aandacht besteed worden aan een individuele benadering van patiënten (fenotypering). Om de kwaliteit van leven te bevorderen moet bij het opstellen van nieuwe richtlijnen rekening worden gehouden met de perceptie van patiënten.


De ICP is zeer blij met deze nieuwe publicatie en we zijn apetrots dat de ICP aan de basis stond van deze studie!