Op13 november jl. heeft dagblad de Telegraaf aandacht besteed aan IC/BPS in een paginagroot artikel met medewerking van Andros Clinics. In dit artikel staat een openhartig interview met patiënte Debby Louers en wordt toelichting gegeven door dr. Erik Arendsen.

Mooie publiciteit voor deze zeldzame aandoening die vaak niet herkend wordt.Meer over het artikel in Telegraaf