Vandaag heeft dagblad de Telegraaf aandacht besteed aan IC/BPS in een paginagroot artikel:

Met medewerking van Andros Clinics is een openhartig interview gehouden met patiënte Debby Louers en toelichting van dr. Erik Arendsen.


Mooie publiciteit voor deze zeldzame aandoening die vaak niet herkend wordt.Artikel in de Telegraaf