Het BUB-onderzoek is een onderzoek naar de belasting van urineweginfecties voor de kwaliteit van leven en voor de medische zorg van patiënten met IC/BPS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cléo Baars in een team onder leiding van dr. Dick Janssen. In het BUB-onderzoek worden data gebruikt uit de ICP-meningspeiling (deel 2). Die worden vergeleken met gegevens van IC-patiënten uit patiëntendossiers van Andros Clinics.De belangrijkste resultaten van deze studie geven aan dat urineweginfecties leiden tot een latere diagnose van IC/BPS bij 70% van de patiënten. Urineweginfecties komen voor bij 50% van de IC-patiënten en de meeste patiënten rapporteerden bang te zijn voor nieuwe urineweginfecties en voor verslechtering van hun IC-symptomen. Ook bleek dat IC-patiënten met urineweginfecties meer medische zorg nodig hebben dan patiënten die geen urineweginfecties hebben.


De conclusie van het BUB-onderzoek is dat urineweginfecties een belasting zijn voor de kwaliteit van leven van IC-patiënten en ook voor de medische zorg die ze nodig hebben. Daarom wordt geadviseerd om de richtlijnen voor urineweginfecties bij IC-patiënten te verbeteren.Op 23 oktober jl. is een wetenschappelijk artikel over het BUB-onderzoek gepubliceerd in het internationale tijdschrift Healthcare (zie hieronder). Hierdoor komt er nu, ook internationaal, meer aandacht voor urineweginfecties bij IC-patiënten.


Dat is een goede zaak! En natuurlijk zijn we trots dat de ICP aan de basis stond van deze studie.