Doel van het Getsbi blaasspoelingenonderzoek is om de effectiviteit van blaasspoelingen wetenschappelijk aan te tonen bij IC-patiënten met Hunnerse laesies. Bij een positief resultaat worden de blaasspoelingen weer vergoed via het basispakket. Het onderzoek wordt geleid door dr. Dick Janssen en dr. Charlotte van Ginkel.In juli 2023 zijn er inmiddels 35 patiënten die meedoen aan het Getsbi onderzoek. Ook nemen nu 8 klinieken deel aan het onderzoek. Op 23 mei jl. is er weer een zgn. stakeholdersoverleg geweest met alle partijen die betrokken zijn bij het Getsbi blaasspoelingenonderzoek. De instroom in het onderzoek verloopt traag en het wordt nog een hele klus om vóór november 80 patiënten in het onderzoek te krijgen. Het onderzoeksteam laat nu berekenen of het mogelijk is om het effect van de blaasspoelingen wetenschappelijk aan te tonen met minder patiënten. Het Zorginstituut moet hier dan wel mee instemmen. Deze berekeningen worden in de zomermaanden uitgevoerd. Rond oktober wordt bekeken hoeveel patiënten op dat moment in het Getsbi onderzoek zitten. Als er niet genoeg deelnemers zijn, dan kan het onderzoeksteam verlenging vragen voor de instroom van patiënten; zo’n verlenging kan maar één keer aangevraagd worden.Daarnaast wordt nog gekeken of het Getsbi onderzoek kan worden uitgebreid met een groep patiënten zonder Hunnerse laesies want die vormen het grootste deel van de IC/BPS-patiënten. Op dit moment is nog onduidelijk of hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
Kortom: We moeten de komende maanden alles op alles zetten om zoveel mogelijk deelnemers aan het Getsbi onderzoek te krijgen. Laat andere patiënten weten dat deelname aan het Getsbi onderzoek belangrijk is om de blaasspoelingen weer in het basispakket te krijgen. Deelnemers krijgen de blaasspoelingen in elk geval gratis tot het eind van het onderzoek.Wil jij meedoen aan het Getsbi onderzoek?Stuur dan een e-mail naar dr. Charlotte van Ginkel: Charlotte.JvanGinkel@radboudumc.nl