Op 22 april is weer de jaarlijkse ledencontactdag van de ICP gehouden bij Aristo in Utrecht Lunetten. ’s Ochtend werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur kreeg complimenten over alle activiteiten van het afgelopen jaar.Het middagprogramma omvatte drie presentaties: Dr. Dick Janssen vertelde over de behandeling van IC/BPS en hoe die met vallen en opstaan langzaam verbetert voor patiënten. Mathilde Scholtes gaf een overzicht van de belangrijkste resultaten van de ICP meningspeiling (deel 1 en 2), die in de afgelopen jaren is gehouden. Uroloog dr. Afina Glas vertelde meer over het gebruik van de termen IC en BPS. Deze presentaties konden via een zoom meeting gevolgd worden door thuisblijvers.

Er waren weer informatie-stands aanwezig. Ook was er meer tijd ingeruimd dan in vorige jaren voor lotgenotencontact in de lunchpauze en tijdens de middagpauze. Door de aanwezigen is hier dankbaar gebruik van gemaakt. Na afloop werd met een hapje en drankje nog uitgebreid nagepraat. Opvallend waren de positieve reacties op het middagprogramma en de presentaties. Daarover waren de aanwezigen enthousiast: “interessant”, “weer een hoop geleerd”.


De volgende fysieke bijeenkomst van de ICP is op 14 oktober wanneer het 25-jarig jubileum gevierd wordt. Meer informatie volgt!