Codeïne wordt nog regelmatig gebruikt door IC/BPS-patiënten. Daarom onderstaande oproep  van het Lareb Bijwerkingen Centrum om bijwerkingen van codeïne te melden.Codeïne kan hevige buikpijn als bijwerking geven. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt hier regelmatig meldingen over. Codeïne is een geneesmiddel voor kriebelhoest, pijn en diarree. Buikpijn als bijwerking kan verschillende oorzaken hebben en hevig zijn. In de bijsluiter staat deze bijwerking niet altijd duidelijk omschreven.

In de bijsluiter van codeïne staan verstopping van de darmen, krampen van de galwegen en ontsteking van de alvleesklier als mogelijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen buikpijn geven. Krampen van de galwegen kunnen zelfs koliekpijn opwekken. Dit voelt als aanvallen van hevige pijn of krampen in de bovenbuik.

Lareb heeft 56 meldingen van buikpijn ontvangen. Bijna alle meldingen gingen over pijn in de bovenbuik of maagstreek. De galwegen liggen vlakbij de maag, daarom kunnen krampen van de galwegen op maagkrampen lijken. Melders omschreven de klachten vaak als koliekpijn, krampen of aanvallen van pijn. De klachten begonnen vaak snel na gebruik van codeïne. Meestal ging de pijn binnen enkele uren weer over. Lareb ontving ook meldingen van koliekpijn bij patiënten die geen galblaas meer hebben


Meld hier bijwerkingen van codeïne