De Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht van de vergoeding van lidmaatschap van patiëntenorganisaties via de aanvullende verzekering. Daarbij wordt uitgegaan van de aanvullende verzekeringen zoals weergegeven op www.zorgverzekeringskaart.nl.


Ook wordt gebruik gemaakt van informatie van www.independer.nl, www.zorgwijzer.nl en zo nodig de polisvoorwaarden behorend bij aanvullende zorgverzekeringen.