Gemiddeld wachten mensen met IC/BPS zo’n 5 jaar op de juiste diagnose. Een belangrijke oorzaak is dat huisartsen de aandoening en de symptomen vaak niet kennen. Dat is niet zo vreemd, want er zijn 13.000 huisartsen in Nederland en naar schatting 2000 gediagnostiseerde patiënten.Daarom heeft de ICP het initiatief genomen om een professionele nascholing op te zetten voor huisartsen. Deze nascholing wordt georganiseerd door MedNet (bekend van nascholingen voor huisartsen). Bekende IC/BPS specialisten verlenen hun medewerking aan deze nascholing en dit project wordt financieel ondersteund door Lamepro, Goodlife, Tramedico, BModesto en Andros Clinics.Op 14 maart a.s. is er een live webcast waarvoor huisartsen zich kunnen aanmelden en daarna is er nog 2 jaar lang een webinar van de nascholing beschikbaar. Hiermee hoopt de ICP een flinke slag te maken om de bekendheid van IC/BPS onder huisartsen te vergroten. Het streven is dat elke huisarts in Nederland weet wat IC/BPS is en op welke symptomen de huisarts alert moet zijn.