De gewone ziekenhuiszorg begint sinds januari 2022 weer langzaam op gang te komen en ziekenhuizen beginnen ook eerder uitgestelde zorg in te halen. Patiëntenfederatie Nederland is blij dat de inhaalzorg weer is gestart. Naar aanleiding van eerder uitgevoerd onderzoek in najaar 2021 bij de vorige herstart, zijn er wel aanbevelingen voor patiënten en ziekenhuizen om de zorg weer op gang te helpen.

Het gaat dan vooral om de telefoongesprekken die het ziekenhuis houdt met patiënten. Daarbij moeten volgens de Patiëntenfederatie vier onderwerpen aan de orde komen:

  1. Wat de lengte is van de wachtlijst in het betreffende ziekenhuis of kliniek;
  2. Of er alternatieven zijn in andere ziekenhuizen of klinieken;
  3. Dat wachttijden van ziekenhuizen en klinieken op ZorgkaartNederland te vinden zijn;
  4. En dat zorgverzekeraars kunnen helpen met wachtlijstbemiddeling.

Patiënten die nog wachten op inhaalzorg hoeven niet per se te wachten tot het ziekenhuis belt, maar kunnen ook zelf contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Die kan kijken of een patiënt ergens anders eerder terechtkan.