Bekijk dit filmpje: Zeldzame Ziektendag Officiële Video 2022 – YouTubeOp 28 februari is het weer Zeldzameziektendag. Het gaat erom bewustwording en verandering teweeg te brengen voor de 300 miljoen mensen wereldwijd die leven met een zeldzame ziekte, hun families en verzorgers. De aandoening IC/BPS valt ook in deze categorie.


EURORDIS (de Europese Organisatie voor Zeldzame Ziekten) vraagt op 28 februari aandacht en actie voor mensen die leven met een zeldzame ziekte. Er wordt gestreefd naar gelijkheidwaardigheid, zodat mensen met een zeldzame ziekte volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij.