De ICP is op zoek naar mensen die interstitiële cystitis ofwel het blaaspijnsyndroom hadden en die hun blaas hebben laten verwijderen. We zouden graag het volgende willen weten:

  1. Wat was de belangrijkste reden om je blaas te laten verwijderen?
  2. Heeft dit verband gehad met het stopzetten van de vergoeding voor de blaasspoelingen?

Deze informatie graag vóór 20 juli a.s. opsturen naar mathildescholtes@icpatienten.nl


Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.