In 2019 heeft de ICP het eerste deel van een meningspeiling gehouden onder mensen met interstitiële cystitis (IC) ofwel het blaaspijnsyndroom (BPS). Een aantal onderwerpen zijn toen niet aan de orde gekomen. Daarom volgt er nu het tweede deel. Hierin worden met name vragen gesteld over de behandelingen voor IC/BPS in de medische en alternatieve setting om te zien in hoeverre patiënten daar baat bij hebben. Ook zijn er een aantal vragen opgenomen waarnaar dr. Dick Janssen onderzoek doet.We hebben jouw inbreng hard nodig!De invultijd is ongeveer 20 minuten. De privacy van alle gegevens is gewaarborgd volgens de AVG regels en de onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt.Je kunt de vragenlijst invullen t/m 11 juli a.s. door op deze link te klikken: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/icp_meningspeiling_deel2

Bij problemen kun je contact opnemen met Mathilde Scholtes (mathildescholtes@icpatienten.nl) of tel 0653 136 352.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking.Met vriendelijke groet, het bestuur van de ICP