In mei 2021 gaan Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek over op een nieuwe overkoepelende naam: Andros Clinics.Blaasproblemen worden al 5 jaar behandeld bij Andros én Gynos. Voortaan kunnen mannen en vrouwen met complexe blaasklachten terecht bij het Andros Blaascentrum dat onderdeel is van Andros Clinics.Meer informatie: https://www.blaascentrum.nl/