Goed nieuws! We hebben Dr. Erik Arendsen bereid gevonden om het bestuur van de ICP te komen versterken met name voor medisch advies. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. De expertise en enorme ervaring van dr. Arendsen op het gebied van IC/BPS zal een waardevolle bijdrage leveren aan de vereniging. Daardoor kunnen we als ICP weer meer activiteiten ontplooien en dat komt alle ICP leden ten goede. Dr. Arendsen zal in de volgende Algemene Leden Vergadering worden voorgedragen als lid van het bestuur. Daarnaast blijft hij ook lid van de Medische Advies Raad van de ICP.