De ICP is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de vereniging. De termijn van onze huidige voorzitter mw. Hilde Andriesse-Walhain loopt af in april 2021. Helaas heeft mw. Andriesse besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor de functie van voorzitter. Als vereniging vinden we dit bijzonder jammer, omdat mw. Andriesse een belangrijke bijdrage aan de ICP heeft geleverd. Uiteraard willen we haar besluit respecteren en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.In de bijlage vindt u de profielschets voor deze vacature. In het algemeen is het moeilijk om vrijwilligers te krijgen en zeker om de functie van voorzitter in te vullen. Een goede voorzitter is bepalend voor de toekomst van de vereniging en alle leden zullen hier baat bij hebben. Bij voorkeur zoeken we iemand die ervaring heeft met of kennis van IC/BPS.Daarnaast is de ICP nog steeds op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers. We hopen dat u met ons meedenkt om deze vacature(s) in te vullen. We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking en hopen van u te horen.