Sommige IC/BPS patiënten vragen zich af of ze er goed aan doen een vaccinatie te halen tegen COVID-19. We vroegen advies aan uroloog dr. Arendsen.Advies van dr. Arendsen:


Mensen met IC/BPS hebben vaak een enigszins veranderd c.q. verzwakt immuunsysteem. Het vaccin geeft het systeem een extra trigger tot afweer hetgeen nodig is om afweer op te wekken tegen het virus. Tot nu toe is het niet bekend dat vaccinatie enige nadelige invloed zou hebben op aandoeningen of orgaanstelsels behalve bij zwangerschappen, waar andere regels gelden. Uit recent onderzoek blijkt dat via een vaccinatie een goede afweer wordt opgebouwd tegen COVID-19, ook bij een stoornis in het immuunsysteem die een rol zou kunnen spelen bij IC/BPS.


Het advies is derhalve om wel te vaccineren, tenzij er om andere medische redenen of persoonlijke redenen aanleiding is om dit niet te doen. Welk vaccin wordt toegediend is in deze niet van belang.Voor het laatste nieuws over het vaccinatieprogramma verwijzen we naar de website van de RIVM www.rivm.nl.