DSW (en Stad Holland) heeft ons in december jl. geïnformeerd dat blaasspoelingen niet langer worden vergoed en wel alsvolgt:

  • IC/BPS-patiënten met Hunnerse laesies worden geacht deel te nemen aan het blaasspoelingenonderzoek van dr. Dick Janssen. Als patiënten niet (kunnen) deelnemen, dan worden hun blaasspoelingen niet meer vergoed vanaf de start van het onderzoek.
  • IC/BPS-patiënten zonder Hunnerse laesies kunnen niet deelnemen aan het blaasspoelingenonderzoek. Voor deze patiënten vergoedt DSW de blaasspoelingen tot 1 januari 2022. Daarna vervalt deze vergoeding.
  • Voor nieuwe IC/BPS-patiënten die zich vanaf 1 januari 2021 hebben aangemeld bij DWS worden de blaasspoelingen niet meer vergoed.

Hoe gaat dit werken voor IC/BPS patiënten zonder Hunnerse laesies?

  • Als DSW hun zorgverzekeraar is, dan kunnen patiënten bij DSW een verzoek indienen om de vergoeding van de blaasspoelingen te continueren in 2021.
  • Daarbij hebben ze een brief nodig van de uroloog (evt. via de huisarts) waarin vermeld staat of zij al dan niet Hunnerse laesies hebben.

Intussen hebben we van dr. Janssen gehoord dat de start van het blaasspoelingenonderzoek vertraagd is en nu gepland staat voor 1 juli 2021.