Het Centrum voor Blaaspijnsyndroom van de Gynos kliniek viert zijn 5 jarig bestaan in januari 2021. Gefeliciteerd met deze mijlpaal! In het kader van de viering van dit lustrum is een interview gemaakt met dr. Erik Arendsen, die aan het hoofd staat van dit Centrum voor Blaaspijnsyndroom. Dr. Arendsen vertelt over het ontstaan van het centrum en de aanpak.
https://www.blaascentrum.nl/medische-blog/blaaspijnsyndroom/centrum-voor-blaaspijnsyndroom-viert-5-jarig-bestaan/