DSW (en Stad Holland, onderdeel van DSW) is de enige zorgverzekeraar die de blaasspoelingen nog vergoedt. In oktober bereikte ons het bericht dat DSW van plan was om deze vergoeding stop te zetten wanneer het blaasspoelingenonderzoek van dr. Dick Janssen van start gaat op 1 april 2021. Vervolgens heeft de ICP contact gezocht met de Raad van Bestuur van DSW met het verzoek deze beslissing te heroverwegen, omdat het stopzetten van de vergoedingen veel gevolgen heeft voor mensen met IC/BPS.

Eind vorige week heeft DSW ons geïnformeerd, dat de volgende regeling gaat gelden:

  • Bestaande IC/BPS-patiënten met Hunnerse laesies worden geacht deel te nemen aan het blaasspoelingenonderzoek van dr. Janssen. Dit zal het onderzoek en de resultaten bespoedigen. Bij deelname aan het onderzoek worden de blaasspoelingen vergoed. Als patiënten niet deelnemen, dan worden de blaasspoelingen niet vergoed.
  • Bestaande IC/BPS-patiënten zonder Hunnerse laesies kunnen niet deelnemen aan het blaasspoelingenonderzoek. Voor deze patiënten wil DSW de blaasspoelingen vergoeden tot 1 januari 2022. Daarna vervalt deze vergoeding.
  • Voor nieuwe IC/BPS-patiënten die zich aanmelden bij DWS worden de blaasspoelingen niet meer vergoed.
  • Voor bovenstaande regeling wil DSW van de uroloog horen of een patiënt Hunnerse laesies heeft of niet.

DSW heeft als enige zorgverzekeraar al jaren een coulanceregeling voor de blaasspoelingen gehad. De ICP had gehoopt dat DSW deze spoelingen zou blijven vergoeden totdat er een uitspraak is in de rechtszaak. Helaas is dat niet het geval. Dat is jammer, maar we zijn wel blij dat DSW begrip toont en bereid is de vergoedingen voor de meeste patiënten te verlengen tot het eind van 2021.We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over dit onderwerp.

De ICP blijft zich ook in de toekomst inzetten om de blaasspoelingen voor alle IC/BPS-patiënten vergoed te krijgen.