De ICP heeft bericht ontvangen van DSW en Stad Holland dat ze de vergoeding van de blaasspoelingen willen stoppen als het blaasspoelingenonderzoek van start gaat.

Dit blaasspoelingenonderzoek staat gepland voor januari of april 2021. In het verleden heeft DSW aangegeven een coulance beleid te voeren zolang er geen uitspraak is in de langlopende rechtszaak over dit onderwerp. Mogelijk is het gewijzigde beleid gebaseerd op een misverstand over het blaasspoelingenonderzoek. Het onderzoek richt zich op IC/BPS patiënten met Hunnerse laesies. Dit betekent dat het merendeel van de IC/BPS patiënten niet in aanmerking komt voor deelname aan dit blaasspoelingenonderzoek.

De ICP gaat nu namens alle patiënten gelijk actie ondernemen om dit te bespreken met de betreffende zorgverzekeraars. Zo gauw er nieuwe informatie hierover is, dan melden we dit.