Elmiron, bij veel mensen ook bekend als ‘pentosan’ of pentosanpolysulfaatnatrium, is het eerste geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van blaaspijnsyndroom en dat oraal kan worden ingenomen. De leverancier van Elmiron had een verzoek ingediend bij het Zorginstituut om dit geneesmiddel vergoed te krijgen. Inmiddels is dit verzoek door de minister van VWS goedgekeurd per 1 juli jl. Dit betekent dat Elmiron is opgenomen in het basispakket voor patiënten met IC/BPS met Hunnerse laesies of glomerulaties (afwijkingen in de blaas). U heeft een recept nodig en een verwijzing van een uroloog en dan kunt u Elmiron bij de apotheek bestellen.

Dit is goed nieuws voor IC/BPS patiënten die hier baat bij kunnen hebben. Zoals gewoonlijk bij IC/BPS heeft de ene patiënt er wel baat bij en de ander niet. Maar we zijn erg blij dat er weer een optie van behandeling van IC/BPS patiënten bijgekomen is.

Zeldzame gevallen van netvliesproblemen (maculopathie) zijn gerapporteerd, voornamelijk na langdurig gebruik van Elmiron en bij doseringen die de aanbevolen dagelijkse dosis van 300 mg overschrijden.

In de bijsluiter wordt specifiek aangegeven wanneer een oogcontrole nodig is tijdens het gebruik van Elmiron, met name na de eerste 6 maanden en indien er dan geen afwijkingen worden gevonden, na iedere 5 jaar.


Wetenschappelijk onderzoek

Veel IC/BPS patiënten vragen zich nu af hoe het komt dat er nu al een beslissing van VWS is over Elmiron. De ICP is immers al vele jaren bezig om de blaasspoelingen vergoed te krijgen. De leverancier van Elmiron is met deze aanvraag ook al twee jaar bezig geweest. Maar belangrijker is dat Elmiron al tientallen jaren gebruikt wordt, vooral in de VS, Canada en Australië. In die periode is veel wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Elmiron gedaan. Voor de autoriteiten is het van groot belang dat dit een onderzoek is met ‘randomized controlled trials’. Dit betekent dat Elmiron in het onderzoek vergeleken wordt met een placebo; de deelnemers weten niet welk van beiden ze krijgen. Voor goedkeuring van een geneesmiddel of hulpmiddel door de minister is dit soort onderzoek essentieel. De effectiviteit van Elmiron is op deze manier vastgesteld. Vandaar de goedkeuring van de minister van VWS.