Interstitiële Cystitis (IC) of het Blaaspijnsyndroom moet beschouwd worden als een chronische ziekte.
Omdat bij vrijwel elke patiënt, maar zeker bij mensen met Hunnerse laesies, stoornissen in het immuunsysteem aanwezig kunnen zijn, kan ervan worden uitgegaan dat een IC-patiënt een enigszins hoger risico loopt op het krijgen van het Coronavirus.
Om je als patiënt zo goed mogelijk in te dekken, is het van belang alle maatregelen welke van kracht zijn goed op te volgen. IC-patiënten ouder dan 70 jaar lopen gezien hun leeftijd enig extra risico.
 
Belangrijk is om “de weerstand” op peil te houden d.w.z. goed eten en drinken, voldoende rust en zo mogelijk elke dag een multivitamine (b.v. Dagravit Totaal).
Een bacteriële blaasontsteking, waar IC-patiënten meer vatbaar voor zijn, verstoort het afweersysteem.
Zo’n ontsteking geeft meestal extra pijn en plasdrang bovenop bestaande klachten. Derhalve waar mogelijk, extra D-mannose (tot 3x daags) gebruiken ter preventie en voldoende drinken (het evt. vaker plassen even “op de koop” toe nemen).
Indien preventief een onderhoudstherapie met antibiotica wordt gebruikt, dan kan de dosering bij klachten van een infectie tot het maximum worden uitgebreid (zie bijsluiters, b.v. furadantine naar 400mg per dag) tot de verschijnselen voorbij zijn.
Bij klachten welke op deze wijze niet verdwijnen en zeker bij koorts(>38o) contact opnemen met de huisarts en urine inleveren.
 
Heeft u nog vragen over het bovenstaande, dan kunt u een e-mail sturen naar mjmjscholtes@icloud.com
 
Voor verdere informatie:
https://www.blaascentrum.nl
rivm.nl
thuisarts.nl
zorgkrant.nl
gezondheidsnet.nl